Du är här: Försäkringsvillkor
Försäkringsvillkor
Erbjudande om försäkring för hyresmaskiner:

Försäkringsskydd

JIAB HYRCENTER förmedlar en hyresförsäkring som vi erbjuder alla våra kunder för att ni inte skall få problem vid eventuell skadehändelse. Försäkringen skyddar mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, inbrott och vattenskador eller andra typer av skador.

Vid stöld gäller det att stöldtillfället kan preciseras, samt att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt. Polisanmälan skall alltid göras. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande.

Premie och självrisk

När ni hyr maskiner och utrustning hos oss tecknar ni vår hyresförsäkring för 5 % av hyresbeloppet. Självrisken är aldrig högre än 2000kr.

Vid skada så gäller följande:

Kontakta oss omgående för skadeblankett

När ni lämnar in skadeanmälan skall polisanmälan bifogas.

Observera att hyra debiteras tills skadeanmälan inlämnats.

Skickas till:

JIAB HYRCENTER

Maskinvägen 16, 97254 Luleå.

Tel: 0920-12122

CSS / XHTML skapad och levererad av Timelab