Nu finns vi i Luleå, Piteå och Gällivare!

Kontor

Samarbete/Sponsring

Varmt välkommen med er sponsoransökan

JIAB engagerar sig i närområdets utveckling och stöttar olika verksamheter.

Varje år får JIAB många förfrågningar om sponsorsamarbeten tillsammans med föreningar och organisationer. JIAB försöker fördela sponsring på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt. Självklart önskar JIAB att resurserna räckt till att sponsra alla. Genom detta ansökningsformulär får JIAB en bättre överblick och kan fördela sina resurser där JIAB tror det passar bäst. JIAB är övertygade om att det mest givande samarbetet är där JIAB som företag erhåller en motprestation från er. JIAB vill därför att ni också beskriver vad ni kan göra för oss gällande exponering, aktiviteter och så vidare.

Vi som jobbar på JIAB älskar idrott men tycker också det är viktigt att föreningar och organisationer inom kultur, samhällsinsatser och miljöförbättrande åtgärder stöttas. JIAB sponsrar dock inte politiska partier, religiösa samfund, stiftelser, aktiebolag eller handelsbolag.

Ansökan

Kontakt information

Övrig information